114,14% i medelavkastning

Idag har jag gjort en analys på Evolution samt Volati då vi fick se MA20 korsa MA50 i båda dessa bolagen idag. Det jag försöker svara på med hjälp av backtestingen idag är huruvida sannolikheten för uppgång är stor framöver eller ej i något av bolagen och huruvida det finns en edge eller ej (minst 70%Fortsätt läsa ”114,14% i medelavkastning”